FK Firma Konstrukcyjna Lech Sobieszek
Zaloguj się:

login

hasło
załóż konto
przypomnienie hasła
FIRMA KOSTRUKCYJNA
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7/6
31-025 Kraków
tel.0-602-624-851
tel./fax 0-12
429-31-44
firma.konstrukcyjna@
konstrukcyjna.pl
Wyszukaj w serwisie:Wyszukaj w

NASZE PROJEKTY
Budynki wielorodzinne z garażem podziemnym i usługami na parterze oraz infrastruktura techniczną przy ul. Walerego Sławka w Krakowie.
2009-05-08 09:27:23

Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji zespołu 3 budynków 6-cio kondygnacyjnych oraz 2-óch budynków 9 kondygnacyjnych.
Ekspertyza techniczna i projekt wzmocnienia zabytkowych stropów drewnianych w Pałacu w Czernej. Ekspertyza techniczna i projekt wzmocnienia zabytkowych stropów drewnianych w Pałacu w Czernej.
2009-05-07 15:08:04

Rekonstrukcja stropów nad 1 i 2 piętrem w Pałacu w Czernej.
Przebudowa budynku oraz nadbudowa stacji trafo i garażu przy ul. Jagiellońskiej 4 w Krakowie.
2009-05-08 10:43:34

Ekspertyza kamienicy wraz z garażami i stacją trafo w podwórzu przy ul. Jagiellońskiej 4 w Krakowie. -Podanie zakresu występujących uszkodzeń konstrukcyjnych w obiekcie. -Wyjaśnienie przyczyn powstania uszkodzeń obiektu oraz podanie zaleceń zabezpieczeń i napraw będących podstawą opracowania PB i PW remontu adaptacyjnego obiektu.
Dom jednorodzinny z infrastrukturą przy ul. Zielone Jary w Zielonkach.
2009-05-08 10:00:21

Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Zielone Jary w Zielonkach.
Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami na parterze i garażem podziemnym przy ul. Meissnera w Krakowie.
2009-05-08 09:09:40

Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji budynku mieszkalno-usługowego X-kondygnacyjnego z garażem podziemnym przy ul. Meissnera -Janickiego w Krakowie.